ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนางาซากิ
วันที่ข่าว 21/03/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/03/2562
เปิดอ่าน: 707 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof. Isao Shimokawa รองอธิการบดีมหาวิทยาบัยนางาซากิ (Nagasagi University) และ Prof. Daisuke Mutsushima เพื่อหารือการขยายความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีการจัดการภัยภิบัติไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิด และวิธีบริหารจัดการหมอกควันด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ให้ตระหนักถึงสาเหตุและผลกระทบของปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง