มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MOU สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ตกลงร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
วันที่ข่าว 19/03/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/03/2562
เปิดอ่าน: 416 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนพิธีลงนามความร่วมมือจะเริ่ม ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่” โดย นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ต่อด้วย การนำเสนอ “ผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การรับรู้ภาวะหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่” โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่โจ้

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนลงนาม เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งข้อตกลงร่วมกันที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และการบริการวิชาการ ตลอดจนการวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง