ม.แม่โจ้ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ข่าว 15/03/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/03/2562
เปิดอ่าน: 657 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา ในหัวข้อ “ชีวิต อนาคต กับความสำเร็จ” โดยน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้า ผสมผสานกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปใช้ชีวิตข้างนอกรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดีในอนาคต

จากนั้นคุณ ธีร์ นันทวริศ (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 60 และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรี ดี แลนด์)พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาถ่ายทำวีดิทัศน์ เทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนั้นยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการในยุค Thailand 4.0” โดย คุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 4-5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง