คณะสัตวศาสตร์ฯ ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการในงานมูลนิธิชัยพัฒนา
วันที่ข่าว 11/03/2562    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/03/2562
เปิดอ่าน: 468 ครั้ง

 

วันที่ 6 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, อ.สุรีรัตน์ ถือแก้ว พร้อมด้วยคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าเฝ้าถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำและไก่กระดูกดำ และโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่และวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ นอกเหนือจากนี้ คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการผลิตไก่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และอบรมการใช้เนื้อหอยเชอรี่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองทดแทนการใช้อาหารสำเร็จรูป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง