สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ เข้าทำการตรวจสอบรายการการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ข่าว 08/03/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/03/2562
เปิดอ่าน: 452 ครั้ง

 

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางพจนีย์ มโนดำรงธรรม ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 พร้อมทั้งผู้กำกับดูแลและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ เข้าทำการตรวจสอบรายการการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562 นอกจากนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดเข้าตรวจสอบงานลักษณะอื่น เช่น ตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ พร้อมทั้งให้ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง