นักศึกษา ม.แม่โจ้ ได้รับรางวัลการประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ในโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand : R2M)2019” ระดับประเทศ
วันที่ข่าว 04/03/2562    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 04/03/2562
เปิดอ่าน: 486 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมคณะได้เข้าร่วม โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand : R2M)2019” ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ ห้อง Ballroom โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำนักศึกษาทีม Green Mat G. (ผลงานผลิตภัณฑ์ Quick heal biofilm สารสกัดไหมเพื่อการสมานแผลดูแลผิว) นำโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ จากผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้เชิญอาจารย์ผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านการเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้สังกัดคณะบริหารธุรกิจ คือ อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ อีกด้วย ซึ่งการแข่งขันจะมีเวลาให้แต่ละทีมนำเสนอแผนความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ไม่เกินทีมละ 7 นาที และถาม-ตอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ไม่เกินทีมละ 5 นาที

ผลการตัดสินโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand : R2M)2019” ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ทีม Green Mat G. จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่ห์และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 20 ทีม จาก 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง