ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ รพ.รามาธิบดี และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์
วันที่ข่าว 12/02/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/02/2562
เปิดอ่าน: 653 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูป และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้น ได้นำแจกันดอกไม้เข้าถวายเบื้องหน้าพระรูป และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง