ม.แม่โจ้ ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดงาน “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6”
วันที่ข่าว 11/02/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/02/2562
เปิดอ่าน: 493 ครั้ง

 

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดงาน “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ทั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัด และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นการช่วยสนับสนุนงานของสภากาชาดไทย ในภาวการณ์ขาดแคลนโลหิต โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 25,000 คน และคาดว่าตลอดกิจกรรมจะได้รับโลหิตจำนวน 10 ล้าน ซี.ซี. เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ สำหรับกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดขึ้นดังนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 15 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่, 18 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยพายัพ และ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง