ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
วันที่ข่าว 07/02/2562     สิ้นสุด 18/02/2562
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07/02/2562
เปิดอ่าน: 130 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง