คณะสัตวศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงและการจัดการไก่
วันที่ข่าว 06/02/2562    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06/02/2562
เปิดอ่าน: 613 ครั้ง

 

วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำและไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงและการจัดการไก่ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ต.ปากชม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล ต.เชียงกลม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน อ.นาด้วง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู อ.เอราวัณ จ.เลย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง