ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบการจัดการศึกษาบนฐานปฏิบัติการทางดิจิทัล (Online Learning Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
วันที่ข่าว 01/02/2562     สิ้นสุด 15/02/2562
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 01/02/2562
เปิดอ่าน: 137 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบการจัดการศึกษาบนฐานปฏิบัติการทางดิจิทัล (Online Learning Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง