ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
วันที่ข่าว 15/01/2562     สิ้นสุด 22/01/2562
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/01/2562
เปิดอ่าน: 103 ครั้ง

 

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง