ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
วันที่ข่าว 04/01/2562    
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 07/01/2562
เปิดอ่าน: 142 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง