รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ลจช. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำหน่งเลขที่ 055 สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 2)
วันที่ข่าว 28/12/2561     สิ้นสุด 18/01/2562
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวรับสมัครงาน     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/12/2561
เปิดอ่าน: 352 ครั้ง

 

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ลจช. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำหน่งเลขที่ 055 สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 2)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง