ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
วันที่ข่าว 24/12/2561     สิ้นสุด 26/12/2561
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/12/2561
เปิดอ่าน: 156 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง