อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี (วันที่ 2)
วันที่ข่าว 13/12/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/12/2561
เปิดอ่าน: 308 ครั้ง

 

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมชมงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ฯ โดยได้นำคณะฯ นั่งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมงานโดยรอบพื้นที่จัดงานส่วนต่างๆ ได้แก่จุดที่ 1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (แปลงสาธิตเก๊กฮวยอินทรีย์) จุดที่ 2 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จุดที่ 3 บูธสินค้าเอกชน และจุดที่ 4 กาดแม่โจ้ 2477 และเครือข่าย สำหรับงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปีฯ จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง