ประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร สวยงามละลานตา กว่า 2,000 ต้น พร้อมเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน
วันที่ข่าว 13/12/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/12/2561
เปิดอ่าน: 744 ครั้ง

 

การประกวดกล้วยไม้ และ ไม้ดอกไม้ประดับ งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ได้รับความสนใจส่งเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก มีการแบ่งประเภทการประกวดหลายหมวดหมู่ ได้แก่ การประกวดกล้วยไม้ทั้งพันธุ์แท้และลูกผสม มีทั้งกล้วยไม้เดี่ยว สกุลต่างๆ / กล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอม/กล้วยไม้ลูกผสมช่อแรก / กล้วยไม้หมู่
ในส่วนของไม้ดอกและไม้ประดับ แบ่งเป็น ไม้ประดับกระถาง 16 ประเภท / กระบองเพชร 15 ประเภท / บอนสี 11 ประเภท/ โป๊ยเซียน 19 ประเภท / บอนไซ 35 ประเภท / ชวนชมยักษ์ 11 ประเภท / สับปะรดสี 10 ประเภท / ไม้อวบน้ำ 15 ประเภท / เฟิร์น 12 ประเภท โกสน 13 ประเภท และไม้ดอกไม้กระถางอีก 10 ประเภท
ได้รับความสนใจส่งไม้เข้าประกวดมากถึง 2218 ต้น แยกเป็น กล้วยไม้ 1308 ต้น ไม้ดอกไม้ประดับ 910 ต้น ซึ่งผลการประกวดรางวัล รางวัลยอดเยี่ยมของงาน มีดังนี้

1. รางวัลยอดเยี่ยมของงาน “กล้วยไม้พันธุ์แท้”
ได้แก่ กล้วยไม้ดิน Calantae Vestita ของ คุณสันติ กระจาดทอง
2. รางวัลยอดเยี่ยมของงาน “กล้วยไม้ลูกผสม”
ได้แก่ กล้วยไม้ดิน Cymbidium Medison Fall ของ คุณพงศธร จี่สม

กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมด จัดแสดงให้เข้าชมฟรี ณ บริเวณโดมพรรณไม้ สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง