มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด
วันที่ข่าว 12/12/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/12/2561
เปิดอ่าน: 217 ครั้ง

 

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ การดำเนินงานว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณ เจริญ ว่องวานิชพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสร้างการเรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์เรียนรู้ บริการวิชาการ วิจัยและการเรียนการสอนในการผลิต พืชผัก ไม้ดอก สมุนไพร และพืชมูลค่าสูง เพื่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง