มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ร่วมฉลองแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
วันที่ข่าว 12/12/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/12/2561
เปิดอ่าน: 302 ครั้ง

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภาคโปสเตอร์ ของนักวิจัย นักวิชาการที่นำเสนอผลงาน นอกจาก การนำเสนองานวิจัยในภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ จำนวน 177 เรื่องแล้ว ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ดิจิตอลพลิกโลกเกษตร” โดยมี พันเอก รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนผ่านสู้ดิจิทัล (Digital transformation) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง