คณะพัฒนาการท่องเที่ยวมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมา กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่เกื้อกูลการพัฒนานวัตกรรมการบริการ (ServiceInnovationCapability)
วันที่ข่าว 15/11/2561     สิ้นสุด 22/11/2561
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/11/2561
เปิดอ่าน: 108 ครั้ง

 

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมา กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่เกื้อกูลการพัฒนานวัตกรรมการบริการ (ServiceInnovationCapability)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง