มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
วันที่ข่าว 08/11/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/11/2561
เปิดอ่าน: 446 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2561โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งปีนี้ทอดถวาย ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง