มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
วันที่ข่าว 08/11/2561    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/11/2561
เปิดอ่าน: 434 ครั้ง

 

วันที่ 4-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้และวิทยาลัยพลังงานทดแทนเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ The 25th Tri-University Joint Seminar and Symposium ในหัวข้อ “Population, Food, Energy, and Environment to Sustainable Society”

โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการส่งคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งนำผลงานการประชุมวิชาการเข้าร่วมทั้งหมด 10 เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีบริการวิชาการให้กับนักศึกษาต่างชาติจาก 16 มหาวิทยาลัย เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย ไทย และรัสเชีย เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ ด้านการเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทั้งหมดจำนวน 7 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ ไม้ผล ไม้ประดับ ปลาบึก เห็ดหลินจือ และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ทำหน้าที่ให้การต้อนรับและบริการวิชาการแก่บุคคลที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ อีกด้วย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง