ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลังอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
วันที่ข่าว 02/11/2561     สิ้นสุด 09/11/2561
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 02/11/2561
เปิดอ่าน: 214 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลังอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง