โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 4
วันที่ข่าว 19/09/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/09/2561
เปิดอ่าน: 608 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าพบปะพูดคุย และบรรยายสรุปการบริหารงานตามวิถีพุทธแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยกลุ่มสำนักและวิสาหกิจซึ่งประกอบด้วย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักหอสมุด สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ภาษา สถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ และศูนย์อาคารที่พัก เพื่อเป็นการสื่อสารองค์กรให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนองานด้านอื่นๆ โดยรองอธิการบดี พร้อมทั้งรับฟังประเด็นต่างๆ ที่หน่วยงานต้องการให้สนับสนุน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง