มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแสดงผลงานหลักสูตร และนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา Graduate School: Innovative Entrepreneurs Driving Thailand 4.0
วันที่ข่าว 18/09/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/09/2561
เปิดอ่าน: 401 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแสดงผลงานหลักสูตร และนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา “Graduate School: Innovative Entrepreneurs Driving Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอกมาร่วมนำเสนอ พร้อมให้คำแนะนำกับผู้สนใจภายในงาน อาทิ นวัตกรรมด้านพืช , นวัตกรรมด้านประมง/สัตว์, นวัตกรรมด้านเวชสำอาง, นวัตกรรมด้านวิศวกรรม/ไอที เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ศิษย์เก่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร โดยมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย และการบรรยายพิเศษตลอดทั้งงาน ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง