มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสมาคมเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิคภาคเหนือ
วันที่ข่าว 12/09/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/09/2561
เปิดอ่าน: 438 ครั้ง

 

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค" ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สมาคมเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิคภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนางสาววิภาพร พัฒนาภรณ์ นายกสมาคมเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิคภาคเหนือ ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือกันทางการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ นวัตกรรมอาหาร โครงการวิจัยทางด้านเกษตรไปยังพื้นที่การเกษตร ร่วมไปถึงการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง