คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “เปิดโลกตะวันออก”
วันที่ข่าว 10/08/2561    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/08/2561
เปิดอ่าน: 433 ครั้ง

 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “เปิดโลกตะวันออก”ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตด้านการเกษตรรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาติตะวันออก อาทิ จีน ญี่ปุ่น เขมร และอินโดนีเซีย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงวัฒนธรรมตะวันออก นิทรรศการและฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและศิลปวัฒนธรรมตะวันออก ศิลปะการห่อผ้าแบบญี่ปุ่น (ฟุโรชิกิ) ศิลปะการถักเชือก/ผูกเชือกแบบจีน การเรียนรู้วัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น ผ่านการชมภาพยนตร์ และการแข่งขันทำข้าวกล่อง MJU Organic Bento Contest 2018 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง