คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Grazing Manage & Feed Production in the Tropical Area”
วันที่ข่าว 09/07/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09/07/2561
เปิดอ่าน: 401 ครั้ง

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Grazing Manage & Feed Production in the Tropical Area” (การจัดการแปลงหญ้าและการผลิตอาหารสัตว์ในเขตร้อน) โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Dr.Ozzie Abaye, Crop and Soil Environmental Sciences, Virginia Tech University, United States of America เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง