กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 (หลักเกณฑ์ใหม่)
วันที่ข่าว 06/07/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06/07/2561
เปิดอ่าน: 565 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 (หลักเกณฑ์ใหม่) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดโครงการ โดยภายในงานมีการบรรยายหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 โดย ผอ.สุทิศดา จั่นมุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการบรรยายการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้วโดย คุณหทัยกาญจน์ ทิพย์มา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์จากสำนัก และคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง