สำนักงานสีเขียว (Green Office) สนอ.จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ข่าว 05/06/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 05/06/2561
เปิดอ่าน: 508 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดี และประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกันถือป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภายใต้หัวข้อ “สนอ. SAY NO to plastic” พร้อมทั้งปฎิญาณตน ลดการใช้พลาสติกทุกชนิด ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี และร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณสระน้ำหลังตึกสำนักงานอธิการบดี และบริเวณแนวถนนหน้าลานจตุรัสนานาชาติ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง