มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ข่าว 06/05/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06/05/2561
เปิดอ่าน: 598 ครั้ง

 

วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย กล่าวขอขมา ร่วมทั้งขอพร จาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย (ประเพณีสงกรานต์) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณห้องคาวบอยโซน ชั้น 5  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง