ม.แม่โจ้ร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์
วันที่ข่าว 10/04/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/04/2561
เปิดอ่าน: 599 ครั้ง

 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์. สุวรรณรักษ์, นายประเสริฐ ประสงค์ผล, นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ และนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมน้ำคูเมืองเชียงใหม่ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ริมแหล่งน้ำคูเมือง ถนนอารักษ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการแม่โจ้ : แป๋งบ้านสร้างเมือง ตอนประมงแม่โจ้สร้างเมือง ปีที่ 5 : รักษ์คูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการการเรียนการสอน (วิชานิเวศวิทยาแหล่งน้ำ) งานวิจัย งานบริการวิชาการ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้กับชุมชนที่อยู่รอบรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพื้นที่โดยทั่วไปในสังคม เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ ทั้งในส่วนของนักศึกษาที่ได้ฝึกฝนตนเอง ได้เสริมสร้างจิตอาสา รู้เรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความสามารถในการบริหารจัดการและฝึกความเป็นผู้นำ อาจารย์ได้งานที่เป็นห้องเรียนจริงสอนจริงจากของจริง มหาวิทยาลัยได้งานบริการวิชาการแก่สังคม และเทศบาลนครเชียงใหม่ได้งานที่ได้รับการเอาใจใส่จากทีมงานของมหาวิทยาลัย และเป็นห้องเรียนที่ไม่เป็นห้องผนังกั้น ส่วนชาวบ้านทั่วไปได้ใช้น้ำเพื่อประเพณีสงกรานต์ได้อย่างมั่นใจ
จากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ เดือนมีนาคม – เมษายน 2561 โดยนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนำตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของคณะ พบว่าคุณภาพน้ำในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่อยู่ในระดับคุณภาพที่ดี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง