ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลในการแข่งขันและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน The XXIst Moscow Salon of inventions and innovation technologies Archimedes - 2018
วันที่ข่าว 06/04/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/04/2561
เปิดอ่าน: 660 ครั้ง

 

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลในการแข่งขันและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน The XXIst Moscow Salon of inventions and innovation technologies ?Archimedes - 2018? ระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2561 ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซียโดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลดังนี้

1. ผลงานเรื่อง “FFC: freshwater fish collagen for anti-aging cosmeceutic facial cream” (ครีมบำรุงผิวหน้าชะลอวัยจากคอลลาเจนปลาน้ำจืด) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล, รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล คณะบริหารธุรกิจ, นายพัชรพงษ์ พานิชย์ และนางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์พิทย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้รับรางวัล
- รางวัลเหรียญเงิน (Sillver Medal) จาก XXI ARCHIMEDES 2018
- รางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก สมาคม KIPA (Korea Invention Promotion) ประเทศเกาหลี
- รางวัลพิเศษ (Official Certificate) จาก The best excellent of hornor สมาคมนวัตกรรมประเทศโรมาเนีย
- รางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก Invetarium Science สมาคมนวัตกรรมประเทศโปรตุเกส

2. ผลงานเรื่อง “innovative feeds for catfish aquaculture industry” (นวัตกรรมอาหารสำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาหนัง)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ, นางสาวสุภาพร สัตตัง และนางกรณ์ เม่งอำพัน

ได้รับรางวัล
- รางวัลเหรียญทอง (Gold medal) จากงาน ARCHIMEDES 2018 MOSCOW RUSSIA
- รางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก The best excellent of hornor โรมาเนีย
- รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก Chinese Innovation & Invention Society (CIIS) ประเทศไต้หวัน

3. ผลงานเรื่อง “Plee NcapTM : Microencapsulate Tablet of banana blossom extract for maternal breastfeeding” (พลีเอนแคป: เทคโนโลยีการห่อหุ้มสารสำคัญในปลีกล้วยสกัดอัดเม็ดระดับไมโครเมตรสำหรับมารดาให้นมบุตร โดย อาจารย์กาญจนา นาคประสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสบ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, นางสาวสุภิญญา สุยัเหล็ก นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณขนัษฐา จันทร์ขจรชัย บริษัทพพลีพรีม จำกัด

ได้รับรางวัล
- รางวัลพิเศษ (Special Award on the Stage) จาก XXI ARCHIMEDES2018
- รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ARCHIMEDES2018 Moscow Russia
- รางวัลยอดเยี่ยม (Excellency Award) จากโรมาเนีย
- รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
- รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ขอขอบพระคุณ : สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
Association of Thai Innovation and Invention Promotion
ที่มา : Atip Thailand

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง