สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมให้ความรู้ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office
วันที่ข่าว 03/04/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03/04/2561
เปิดอ่าน: 658 ครั้ง

 

วันอังคาร ที่ 3 เมษายน  2561 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมให้ความรู้ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อเป็นการขยายพื้นที่โครงการ สำนักงานสีเขียว จากผลการดำเนินงานโครงการในปีที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดี ได้รับรางวัล สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2560 GREEN OFFICE ระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ขยับขึ้นสู่อันดับที่ 9 ของประเทศในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green Metric Overall Rankings 2017 จาก 619 มหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยในปีนี้โครงการจะขยายไปยัง “อาคารอำนวย  ยศสุข” ซึ่งเป็นอาคารศูนย์กิจการนักศึกษา ในการดำเนินงานให้บริการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กองกิจการนักศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ  ณ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโซติ  ชั้น 5 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง