ม.แม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ ครั้งที่ 4
วันที่ข่าว 13/03/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/03/2561
เปิดอ่าน: 411 ครั้ง

 

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งตัวแทนจาก กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์, กองกิจการนักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ ครั้งที่ 4 เพื่อหารือถึงความก้าวหน้าของโครงการ และหาแนวทางการดำเนินงานของโครงการครัวอิ่มอุ่น ตลอดจนการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการล่าสุด ณ ห้องประชุม 80 ปี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง