มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วันที่ข่าว 22/02/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/02/2561
เปิดอ่าน: 590 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 10 ท่าน ผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ท่าน และผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก้าวสู่ 85 ปี ผู้ทรงคุณทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรที่ได้พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรไทย ให้ก้าวไกลในระดับนานาชาติต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง