สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
วันที่ข่าว 09/02/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09/02/2561
เปิดอ่าน: 508 ครั้ง

 

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีการตรวจติดตามความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องข้าวหอมแดง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง