มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมทำ MOU กับบริษัทเวิลด์เทคคลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด วิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนทางพลังงาน
วันที่ข่าว 09/08/2560    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09/08/2560
เปิดอ่าน: 937 ครั้ง

 

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนทางพลังงาน ระหว่าง บริษัทเวิลด์เทคคลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจากคุณ ภูมิกิจ วราสิทธินนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเวิลด์เทคคลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมลงนาม ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีในเชิงบูรณาการ ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากบริษัท เวิลด์เทคคลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จำนวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม แนวแกนตั้งแบบ “ลูกส้ม” ใช้ความเร็วลมต่ำเพื่อชุมชน และหมู่บ้านขนาดย่อม 2. โครงการเครื่องสูบน้ำกังหันลม แนวแกนตั้งแบบ ใช้ความเร็วต่ำ “ลูกส้ม” เพื่อการเกษตร ณ ห้องสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง