อธิการบดีร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร Vanung University ไต้หวัน และเยี่ยมชมฟาร์มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วันที่ข่าว 21/06/2559    
น.ส.ภัทร์ศยา เพ็ชรเฟื่อง
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/06/2559
เปิดอ่าน: 1,146 ครั้ง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว ได้เดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2559 โดยมีภารกิจดังนี้

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ได้เดินทางไปหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Vanung University โดยมี Prof. Dr. Thomas C. Chuang อธิการบดีให้การต้อนรับ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการพัฒนาทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาให้มากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย หลังจากนั้น อธิการบดี และ อธิการบดีของ Vanung University ได้เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาไทย 38 คน ในโครงการความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี หลักจากนั้นไปศึกษาต่อยัง Vanung University ทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษามีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และมีความสามารถในด้านภาษาจีนสูง ในโอกาสนี้อธิการบดีได้กล่าวโอวาทแสดงความยินดีแก่นักศึกษา และให้แนวทางในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต ภายในพิธีมีผู้ปกครองของนักศึกษาจากประเทศไทยมาร่วมพิธีด้วยเป็นจำนวนมาก

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 อธิการบดีเข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของ Vanung University และได้รับเกียรติให้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในพิธีมีผู้ทรงเกียรติด้านการศึกษาของไต้หวัน และผู้บริหารของ Vanung University ให้เกียรติเข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีจากนักศึกษา การกล่าวแสดงความยินดีโดยผู้ทรงเกียรติ และดำเนินมอบปริญญาบัตร

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2559 อธิการบดีและคณะ ได้ไปศึกษาดูงาน Toucheng Leisure Farm เป็นฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และท่องเที่ยวเพื่อการเกษตรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของชาวไต้หวันและชาวต่างชาติ ฟาร์มมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีความสวยงาม มีการบริหารจัดการอย่างดี เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตร ธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแลดล้อม และมีกิจกรรมมากมายที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป และมาแบบครอบครัว ซึ่งจะได้นำแนวคิดและวิธีการมาพัฒนาและปรับใช้ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง