ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำหอพักรัตมา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มิถุนายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤษภาคม 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
21 พฤษภาคม 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
17 พฤษภาคม 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด (สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)
17 พฤษภาคม 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำหอพักรัตมา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
17 พฤษภาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2567