ร่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารพัฒนาพื้นที่ผลิตการเรียนรู้ฯ
17 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
17 พฤษภาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื็อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
06 พฤษภาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงทางเข้าสำนักหอสมุด
27 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (คณะวิทยาศาสตร์)
26 เมษายน 2565
TOR งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2565