ประกาศTOR ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องกระจายสัญญาณ Wifi 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มีนาคม 2566
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างหาระบบเครือข่ายไร้สายประจำหอพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ จำนวน 1 ระบบ
24 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ MOOC
13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
19 มกราคม 2566
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนชีวะ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มกราคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ลิขสิทธิ์โปรแกรมฯ
10 มกราคม 2566
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
05 มกราคม 2566