ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี เปิดพื้นที่โซนวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เมษายน 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
2 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี
17 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดชั่งน้ำหนักและจัดทำรางคัดแยกขยะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มีนาคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
11 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลินิกรักษาสัตว์
2 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดชั่งน้ำหนักและจัดทำรางคัดแยกขยะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี เปิดพื้นที่โซนวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 กุมภาพันธ์ 2564