คณะวิทยาศาสตร์ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดตัดตัวอย่างความแม่นยำสูงแบบ wire saw
27 กันยายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ ร่างประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุทางการเกษตรฯ
27 กันยายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความเป็นกรดด่างแบบแสดงค่าศักย์ไฟฟ้าฯ จำนวน 5 เครื่อง
26 กันยายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ
26 กันยายน 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำ (High Capacity Centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กันยายน 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสารภายใต้แรงดันสุญญากาศ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กันยายน 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนสุทธิด้วยวิธี Kjeldahl จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กันยายน 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน (Solvent Extractors) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กันยายน 2565