ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของฉนวน (Four Point Probe) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร โดยวิธีคัดเลือก
18 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก
15 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 11 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน 64 ถึงเดือนกันยายน 65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ตุลาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพเจล
11 ตุลาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวทท์ระบบสแกนความยาวคลื่น (ครั้งที่ 2)
11 ตุลาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพเจล
11 ตุลาคม 2564