กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หมู่บ้านลุ่มพวาฝั่งซ้าย
-
วันที่เริ่มต้น 27/05/2567 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 27/05/2567 เวลา 12:00
สถานที่จัด ศาลาหมูบ้าน ม.10 ลุ่มพวาฝั่งซ้าย ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
กิจกรรมครั้งน้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสวดศษลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ลุ่มพวาฝั่งซ้าย ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร เพื่อเป็นสิริมงคลและเลี้ยงอาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00 - 12.00 น. พร้อมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นลำดับถัดไป โดยมีท่านนรัช โอบอ้อม ปลัดอาวุโสอำเภอละแม ร่วมเป็นประธานในพิธีและกิจกรรมครั้งนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล