กิจกรรม เทศกาลวันตรุษจีน พ.ศ 2567
-
วันที่เริ่มต้น 10/02/2567 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 10/02/2567 เวลา 20:00
สถานที่จัด เทศบาลตำบลละแม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เทศบาลตำบลละแม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอละแม สมาคมฟุโจว หลังสวน-ละแม จัดกิจกรรม เทศกาลวันตรุษจีน พ.ศ 2567 (เปิดเมืองกินฟรี) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา17.00 น. นายสุพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานตรุษจีน จำปีพ.ศ 2567(เปิดเมืองกินฟรี) โดยมี นายวีระศิลป์ หลิมวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลละแม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา สมาชิกวุฒิสภา นายสุนทร จอมเมือง นายอำเภอละแม นายวนิพงศ์ มุณีน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พ.ต.อ.อนันท์ อนุตรเวสารัช ผกก.สภ.ละแม นายนรินทร์ พันเจริญ กำนันตำบลละแม/ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอละแม นายบรรจงศักดิ์ ลอยชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัรดชุมพรเขต 2 อำเภอละแม นายวชิรพงศ์ ศรีกิจเจริญไกร นายกสมาคมฟุโจวหลังสวน-ละแม นายวัชรินทร์ เผือกสวัสดิ์ ศึกษาภัณฑ์ละแม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ประจำตำบล/สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรม
ขอขอบคุณ ดร.สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร และ ดร.อนัน รามพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร
ขอขอบคุณ คุณจิตรา พันธ์เจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธ์เจริญธุรกิจ พันพันธ์เจริญคอนกรีต นายปรารมย์ รติพัชรพงษ์ นายกสมาคมเครือข่ายรักษ์ละแม นายวิเวก อมตเวทย์ เลขาธิการ สมาคมเครือข่ายรักษ์ละแม นายไสว แสงสว่าง ปฏิคม สมาคม เครือข่ายรักษ์ละแม นายทวิช นราพัฒน์ กรรมการ ฯลฯ ณบริเวณตลาดเทศบาลละแม
ร่วมกิจกรรม ปิดเมืองกินฟรี
การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุด chinese new dacce
การแสดงของโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ชุดหลวงพี่แจ็ค 4G และการแสดงชุดหว่ออ้ายหนี่
การร้องเพลงจีนจากสมาคมชาวจีน
การแสดงรำพัดของโรงเรียนเอื้ออำพล
การแสดงผีเสื้อและดอกไม้โดยกลุ่มสตรีสมาคมฟุโจว
การแสดงชุด ซู มู เจ๋อจากโรงเรียนละแมวิทยา
การเดินแฟชั่นโชว์ของลูกหลานไทย-จีน
และการประกวดสาวงาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 16 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   16 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล