โครงการจิตอาสาพัฒนา ชายหาด หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
-
วันที่เริ่มต้น 15/02/2567 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 15/02/2567 เวลา 16:00
สถานที่จัด หน้าชายหาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น
นายสุนทร จอมเมืองนายอำเภอละแม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ จิตอาสาพัฒนา ชายหาดหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อเก็บกวาดทำความสะอาด สิ่งปฏิกูลขยะ ที่ถูกน้ำทะเลชัดขึ้น บนชายหาด และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ชายหาดหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ เกิดความสวยงามกับแหล่งท่องเที่ยว ต่อไป
โดยมี
นายนิรัช โอบอ้อมปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอละแม
นายถนัดกิจ จันทร์กลั่น ปลัดอำเภอ
นางสาวสุภาวดี มุสิกสาร ปลัดอำเภอ
ร้อยเอก อนุวัฒน์ มุขพริ้ม สัสดีอำเภอ
นายฤทธี เพชรนิล สาธารณสุขอำเภอ
นางสาวราตรี จันทรัตน์ ประมงอำเภอ
นายโสภณ เครือสาย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าจำปูน
นายมนตรี ผลสลากหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า(ชพ.) 8 ละแม
นายบรรจงศักดิ์ ลอยชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขต 2 อำเภอละแม
นายนรินทร์ พันเจริญ กำนันตำบลละแมปรประทานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอละแม มอบหมาย
นายปัญญา อภิรัตนวรรณ สารวัตรกำนันตำบลละแม
นายอนุศักดิ์ มะโนรส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลละแม
นายวีรศิลป์ หลิมวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลละแม มอบหมาย
นายอำนวย บุรีรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลละแม
นายประสิทธิ์ สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลละแมและคณะ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลละแม
สถานีตำรวจภูธรละแม
พ.ต.อ.อนันท์ อนุตรเวสารัช ผกก.สภ.ละแม มอบหมายให้
พ.ต.ต.โตษณ พันธุ์ทอง สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรละแม
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
นายสุกิจ แก้วเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม มอบหมายให้
นายสมพร มีเพียน รองนายกอบต.ละแม
นายศรัณย์ อุ่นใจ เลขานุการนายกอบต.ละแม
และคณะเจ้าหน้าที่
นางปัณฑรี พรหมเสนะ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละแม
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน ฟาร์มละแม โดย นายจรัส สมจิตร กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
โรงเรียนบ้านแหลมสันติ โดยนางสุภาพร ทับสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแหลมสันติและคณะครูนักเรียน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
แทรัสฮีโร่หลังสวน โดยการนำของนายสุทธิพันธ์สุวรรณประดิษฐ์
และแพทย์หญิง
หาดดอนทะเล อบต.คันทุลี ท่าชนะ โดยการนำของประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชมรมผู้สูงอายุบ้านท้องครก ตำบลบางน้ำจืด หลังสวน
นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ พิธีกร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 123 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   123 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล