กิจกรรมจิตอาสา เที่ยวทุ่งตะโกครั้งที่ 1 Camping ครั้งที่ 1
-
วันที่เริ่มต้น 26/01/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/01/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด บ้านเพลงกรีนการ์์เด้นท์ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทุ่งตะโก ได้จัดงานทุ่งตะโก Camping ครั้งที่ 1 ณ บ้านเพลงกรีนการ์เด้นท์ ในวันที่ 27 มกราคม 2576 เพื่อเป็นการประชาสัมพัทธ์สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะใช้ในการทำกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อม อทิเช่น การคัดแยกขยะ การประดิษฐ์ของใช้จากขยะ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการผลิตน้ำยา แชมพูต่างใช้ในครัวเรือนเพื่อลดปัญหาโลกร้อน โดยจะทำกิจกรรมดังกล่าวผ่านโรงเรียนและองค์กรชุมชนต่าง
ทั้งนี้ ภายในงาน ทุ่งตะโก Camping ครั้งที่ 1 จะจัดกิจกรรมลานกางเต็นท์ บุฟเฟต์ซีฟู้ด และฟังดนตรีจากศิลปิน Adam&Son
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 6 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   6 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล