โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี-ไทย

วันที่เริ่มต้น 12/01/2567 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 12/01/2567 เวลา 21:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรม Campus Student Link
ชมรม Campus Student Link จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมเกาหลี และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยมีการทำความรู้จักกิจกรรมต่่าง ๆ ที่เกาหลีจัดขึ้นในช่วงปีใหม่ พร้อมทั้งสอดแทรกเกร็ดความรู้และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ระหว่างการทำกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 220 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล