5 ธันวาคม “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 - วันชาติไทย - วันพ่อแห่งชาติ”
-
วันที่เริ่มต้น 05/12/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 05/12/2566 เวลา 10:00
สถานที่จัด ที่ว่าการอำเภอละแม จังหวัดชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
5 ธันวาคม “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 - วันชาติไทย - วันพ่อแห่งชาติ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และสืบราชสมบัติยาวนานกว่า 70 ปี ตลอดพระชนม์ชีพ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยทุก ๆ วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ มีการจัดพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พสกนิกรร่วมกันจุดเทียนถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี จวบจนสิ้นรัชสมัย ในทุก ๆ วันที่ 5 ธันวาคม พสกนิกรชาวไทยยังร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งต่อความดีร่วมกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 21 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   21 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล