วันแห่งเกียรติยศ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่เริ่มต้น 18/10/2566 เวลา 12:30 วันที่สิ้นสุด 18/10/2566 เวลา 15:30
สถานที่จัด ห้อง 201-1 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
"วันแห่งเกียรติยศ" นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่อง เชิญชูเกียรติให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียง เสียสละอุทิศตนเป็นประโยชน์ให้กับคณะ อันได้เเก่ นักศึกษารางวัลเหรียญเรียนดี นักศึกษาทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษากิจกรรมดีเด่น และอดีตคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้เป็นการประชาสัมพันธ์แบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นแบบอย่าง และสร้างเเรงบันดาลใจอีกรูปแบบหนึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 180 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล