โครงการสัมมนาสร้างแบรนด์อย่างไรให้เป็นที่จดจำ

วันที่เริ่มต้น 11/10/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 11/10/2566 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ชื่อโครงการสัมมนา : สร้างแบรนด์อย่างไรให้เป็นที่จดจำประเภทโครงการ : สัมมนาให้ความรู้ ประสบการณ์การทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาโครงการ : คณาจารย์สาขาการจัดการ คณะบริหาธุรกิจหลักการและเหตุผล
กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยบริโภคมาเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า๑๕๐ ปีในประเทศไทยมีการปลูกกาแฟหลายพันธุมีการพัฒนาวิธีการนำกาแฟมาผลิตเป็นเครื่องดื่มในลกษณะต่าง ๆ เนื่องจาก กาแฟมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟเฉพาะตัว มีกลิ่นหอม รสชาติเขมข้น ขมมัน และทำให้หวานมันได้ อีกทั้งผู้บริโภคของไทย มีรสนิยมการบริโภคกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่องดื่มกาแฟได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เครื่องดื่มกาแฟเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญชนิดหนึ่งของโลก กาแฟเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก และก่อให้เกิด ธุรกิจที่เกี่ยวกับกาแฟอีกหลายประเภทอาทิเช่น ผู้ส่งออก ผู้นำเข้ากาแฟ และร้านกาแฟสด ในปัจจุบันนั้น อุตสาหกรรมร้านกาแฟกลายเป็นอุตสาหกรรมด้านธุรกิจกาแฟที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ร้านกาแฟยังกลายเป็นธุรกิจในฝันแม้จะมีอัตราการเกิดและดับเร็ว แต่ก็ยังมีนักลงทุนหน้าใหม่เดินเข้ามาสู่ตลาดนี้อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูงมาก ธุรกิจร้านกาแฟในปัจจุบันยังมีแนวโน้มเพิ่มมาก ขึ้น มีทั้งเป็นร้านขนาดเล็กด้วยทุนตั้งต้นเพียงแค่หลักไม่กี่หมื่นบาทไปจนถึงหลักล้าน มีการตกแต่งที่น่าสนใจแปลกตา ดึงดูดใจให้เข้าไปใช้บริการและด้วยบริการของร้านกาแฟที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้ง อินเตอร์เน็ต มุมส่วนตัว มุมหนังสือเป็นการจูงใจคนรุ่นใหม่ให้มาใช้บริการมากขึ้น ร้านกาแฟจึงได้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งแบรนด์ร้านกาแฟจากต่างประเทศหรือร้านกาแฟที่เจ้าของเป็นคนไทยรูปแบบลงทุนสร้างแบรนด์เอง ร้านกาแฟที่ลงทุนปั้นแบรนด์เอง ซึ่งเป็นการประกอบการรูปแบบเจ้าของคนเดียว และเป็นร้านขนาดใหญ่ที่มีการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมา และแม้ว่าร้านกาแฟจะเกิดขึ้นมากมายในหลายปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจร้านกาแฟยังเติบโตได้อยู่ ถ้าบริหารจัดการร้านและทำการตลาดให้ดี
อาข่า อ่ามา (Akha Ama Coffee) แบรนด์กาแฟไทยคุณภาพ แบรนด์กาแฟเพื่อสังคมที่เกิดจาก คุณลี
- อายุ จือปา ผู้ผลักดันเมล็ดกาแฟของครอบครัวและมิตรสหายเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า บ้านแม่จันใต้จังหวัดเชียงราย โดยครอบครัวได้ทำการเกษตรทั้งการปลูกพืชผัก ต้นกาแฟ ต้นพลับ เชอร์รี่ แต่พบปัญหาระหว่างเกษตรกรและพ่อค้าคนกลาง จึงสนใจจะผลักดันสร้างแบรนด์กาแฟขึ้นมา บนเป้าหมายที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชุมชน ทำให้อาข่า อ่ามา ส่งต่อเมล็ดกาแฟคุณภาพถึงผู้บริโภคในราคาที่จับต้องได้และเป็นธรรมกับผู้ผลิต เรียกได้ว่าสื่อสารกับคนตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำมากกว่า ๑๒ ปี ในขณะที่ผู้ประกอบการ ร้านกาแฟส่วนใหญ่นั้นเริ่มต้นจากความชอบในสุนทรียะการดื่มกาแฟ แต่คุณลี- อายุ จือปา ไม่ได้ชอบดื่มกาแฟแต่เริ่ม ความสนใจในกาแฟนั้นมาจากครอบครัวที่ทำไร่กาแฟ ด้วยความผูกพันกับครอบครัว และวิถีของเกษตรกรบนภูเขา คุณลี - อายุ จือปา จึงได้สร้างชื่อกาแฟ "อาข่า อาม่า" ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง๒๕ ปี และด้วยเหตุผลที่ต้องการทำธุรกิจเพื่อสังคมที่ตนเองเติบโตมานั้น ยั่งยืนและเติบโตได้โดยผลผลิตทางด้านกาแฟ มีความ ชัดเจนและส่งต่อพลังงานบางอย่างให้ใครก็ตามที่ได้ฟังเรื่องราวของเขา กาแฟนี้ได้รับการยอมรับในระดับโลก ส่งผลให้เกิดอาการใกล้ล้มแล้วกลับลุกขึ้นยืนได้อย่างสง่าผ่าเผย จนกระทั่งสามารถจะออกวิ่งได้อย่างรวดเร็วกว่าใคร ๆ ด้วยเหตุผลสำคัญก็คือ กาแฟนี้ไม่ใช่เป็นเพียงกาแฟส่วนตัว แต่ยังเป็นกาแฟที่มีเป้าหมายกว้างขวาง

เพื่อช่วยเหลือชุมชนด้วย สำหรับการสร้างแบรนด์ธุรกิจกาแฟเพื่อสังคม โดยคนในชุมชนได้ถือหุ้นในกิจการไป ด้วยกัน และมีการกำหนดราคาประกันสินค้าที่ทุกคนต่างเห็นชอบตรงกัน เพื่อผลักดันให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ขณะเดียวกันไม่มีการผูกขาดในเกษตรกร ทำให้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกและแปรรูปเองได้ รวมถึงสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองมาทำตลาดได้ โดยปัจจุบันคนชุมชนและคนรุ่นใหม่ กลับเข้ามาทำแบรนด์กาแฟในชุมชนเพิ่มมากแล้ว เป็นผลดีอย่างมากต่อชุมชน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้จัดสัมมนาจึงมองเห็นความสำคัญในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ความความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจำ มุมมอง ทัศนคติ ความคิดเชิงบวกในการทำธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้ดีและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดธุรกิจร้านกาแฟ
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน๓๐๐ คน ประกอบด้วย นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
วิทยากร
คุณลี อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งแบรนด์กาแฟ Akha Ama ( อาข่า อ่ามา)
ระยะเวลา
วันพุธที่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
สถานที่
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล