ค้นหาและพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของการประกอบธรกิจยุค 5.0 สาขาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 2 รหัส 65

วันที่เริ่มต้น 26/08/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/08/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของธุรกิจในยุค 5.0 ให้นักศึกษาสาขาการจัดการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ยุค 5.0 ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางธุรกิจ เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมและสามารถในการปรับตัว: ยุค 5.0 ต้องการให้ธุรกิจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของธุรกิจ บริษัทต่างๆ สามารถนำหน้าคู่แข่งและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ได้
สามารถสร้างแนวทางที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: โครงการมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ Generative AI ธุรกิจจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากข้อมูลลูกค้า และสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ Generative AI สามารถทำงานต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการมีส่วนร่วมของลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: โครงการเน้นการใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการตัดสินใจ เครื่องมือ Generative AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากแบบเรียลไทม์ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงแก่ธุรกิจเพื่อทำการตัดสินใจอย่างรอบรู้และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม พร้อมทั้งการนำองค์ความรู้สามารถประยุกต์ในการสร้างร้านค้า TikTok: ในยุค 5.0 ด้วยการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ TikTok Shop ธุรกิจสามารถขยายการเข้าถึง มีส่วนร่วมกับผู้ชมที่กว้างขึ้น และเพิ่มยอดขายผ่านเนื้อหาที่สร้างสรรค์และโต้ตอบได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล