กิจกรรมอบรมเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน
-
วันที่เริ่มต้น 11/08/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/08/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร ได้จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับทำการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์ เลือกใช้แพลตฟอร์มได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการตลาดได้อย่างครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ นักการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมของเอเชีย 1 ใน 10 Facebook Alpha Tester ของประเทศไทย และ Line Certified Coach
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 14 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   14 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล